O fundacji

Fundacja Teneo powstała 15 kwietnia 2010 roku jako inicjatywa młodych prawników zainteresowanych urzeczywistnianiem idei społeczeństwa obywatelskiego i podnoszeniem świadomości prawnej społeczeństwa.

Poza powyższym cele statutowe Fundacji to umacnianie praworządności, wspieranie procesu jednoczenia się Europy, organizowanie pomocy studentom i absolwentom szkół wyższych w doskonaleniu umiejętności zawodowych oraz podejmowaniu pracy, w szczególności w zawodach prawniczych, upowszechnianie wiedzy o współczesnej historii Polski w celu kształtowania nowoczesnego modelu patriotyzmu oraz umacniania tożsamości narodowej a także podejmowanie działań o charakterze naukowym oraz wspieranie rozwoju nauki, celem podnoszenia świadomości prawnej społeczeństwa

Jednym z głównych projektów Fundacji jest Klinika Prawa Teneo, dzięki której wszystkie zainteresowane osoby mogą uzyskać dostęp do szeroko rozumianej informacji prawnej, w szczególności mogą skorzystać z bezpłatnych porad prawnych udzielanych przez wolontariuszy – aplikantów adwokackich, radcowskich i komorniczych.Członkowie Fundacji biorą udział w spotkaniach z przedstawicielami władz rządowych i samorządowych a także współpracują z innymi działaczami społecznymi.

Ponadto, nieodpłatna działalność pożytku publicznego Fundacji jest realizowana poprzez:

  1. organizowanie informacji prawnej, w tym w szczególności nieodpłatnej pomocy zainteresowanym osobom fizycznym i organizacjom działającym w sferze pożytku publicznego;
  2. upowszechnianie wiedzy na temat prawa wśród społeczeństwa, w szczególności uczniów i studentów oraz seniorów;
  3. współpracę z samorządami zawodów prawniczych;
  4. propagowanie wiedzy o kulturze prawnej i zawodach prawniczych;
  5. fundowanie stypendiów;
  6. promocję, organizację oraz wspieranie wolontariatu i akcji charytatywnych;
  7. współpracę z uczelniami i innymi organizacjami edukacyjnymi;
  8. aktywne uczestnictwo w rozwiązywaniu problemów społecznych;
  9. propagowanie mediacji i innych alternatywnych metod rozwiązywania sporów.

Zapraszamy do współpracy również wolontariuszy zwłaszcza studentów i absolwentów prawa, a także wszystkich, którzy chcieliby wesprzeć fundację w wypełnianiu jej celów statutowych.

Klinika prawa

Fundacja TENEO w ramach projektu Klinka Prawa Teneo zaprasza na bezpłatne porady prawne i obywatelskie, udzielane głównie osobom fizycznym, przez doradców.

Dowiedz się więcej

Przekaż 1 % Fundacji TENEO

Rozliczając swój PIT, mogą Państwo w prosty sposób przekazać 1% podatku dochodowego Fundacji TENEO, wspierając m.in. projekt świadczenia bezpłatnej pomocy prawnej – Klinika Prawa TENEO.

Dowiedz się więcej Rozlicz PIT wygodnie online