O fundacji

Fundacja Teneo powstała 15 kwietnia 2010 roku jako inicjatywa młodych prawników zainteresowanych urzeczywistnianiem idei społeczeństwa obywatelskiego i podnoszeniem świadomości prawnej społeczeństwa.

Poza powyższym cele statutowe Fundacji to umacnianie praworządności, wspieranie procesu jednoczenia się Europy, organizowanie pomocy studentom i absolwentom szkół wyższych w doskonaleniu umiejętności zawodowych oraz podejmowaniu pracy, w szczególności w zawodach prawniczych, upowszechnianie wiedzy o współczesnej historii Polski w celu kształtowania nowoczesnego modelu patriotyzmu oraz umacniania tożsamości narodowej a także podejmowanie działań o charakterze naukowym oraz wspieranie rozwoju nauki, celem podnoszenia świadomości prawnej społeczeństwa

Jednym z głównych projektów Fundacji jest Klinika Prawa Teneo, dzięki której wszystkie zainteresowane osoby mogą uzyskać dostęp do szeroko rozumianej informacji prawnej, w szczególności mogą skorzystać z bezpłatnych porad prawnych udzielanych przez wolontariuszy – aplikantów adwokackich, radcowskich i komorniczych.Członkowie Fundacji biorą udział w spotkaniach z przedstawicielami władz rządowych i samorządowych a także współpracują z innymi działaczami społecznymi.

Ponadto, nieodpłatna działalność pożytku publicznego Fundacji jest realizowana poprzez:

  1. organizowanie informacji prawnej, w tym w szczególności nieodpłatnej pomocy zainteresowanym osobom fizycznym i organizacjom działającym w sferze pożytku publicznego;
  2. upowszechnianie wiedzy na temat prawa wśród społeczeństwa, w szczególności uczniów i studentów oraz seniorów;
  3. współpracę z samorządami zawodów prawniczych;
  4. propagowanie wiedzy o kulturze prawnej i zawodach prawniczych;
  5. fundowanie stypendiów;
  6. promocję, organizację oraz wspieranie wolontariatu i akcji charytatywnych;
  7. współpracę z uczelniami i innymi organizacjami edukacyjnymi;
  8. aktywne uczestnictwo w rozwiązywaniu problemów społecznych;
  9. propagowanie mediacji i innych alternatywnych metod rozwiązywania sporów.

Zapraszamy do współpracy również wolontariuszy zwłaszcza studentów i absolwentów prawa, a także wszystkich, którzy chcieliby wesprzeć fundację w wypełnianiu jej celów statutowych.

Klinika Prawa Teneo

Fundacja TENEO w ramach projektu Klinka Prawa Teneo zaprasza na bezpłatne porady prawne i obywatelskie, udzielane głównie osobom fizycznym, przez doradców.

Dowiedz się więcej

Wsparcie Fundacji

Wszystkich, którym bliskie są cele statutowe Fundacji TENEO, zachęcamy do udzielenia wsparcia. Każda, nawet najmniejsza darowizna stanowić będzie wymierne wparcie działalności Fundacji oraz jej projektów.

Dowiedz się więcej

Nasze ostatnie artykuły

Zobacz wszystkie artykuły

Egzekucja z wynagrodzenia za pracę. Krótka charakterystyka

Egzekucja z wynagrodzenia za pracę, obok egzekucji z rachunków bankowych jest jednym z najczęściej spotykanych sposobów egzekucji. Z tego też względu warto dokonać podsumowania najistotniejszych kwestii związanych z tym właśnie […]

Czytaj więcej

Komu przysługuje pełnomocnik z urzędu

Niekiedy trudna sytuacja majątkowa nie pozwala nam na skorzystanie z odpłatnych usług pomocy prawnej adwokata lub radcy prawnego, zaś czujemy, że samodzielnie nie jesteśmy w stanie uporać się z konkretną […]

Czytaj więcej

Nasza strona korzysta z plików cookies. Są to pliki pozwalające na korzystania z narzędzi analitycznych, marketingowych i społecznościowych.

Rozumiem i akceptuję