Punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej dla mieszkańców Miasta Gdańska

Fundacja Teneo w 2018 roku prowadzi dwa punkty nieodpłatnej pomocy prawnej w Gdańsku, tj. w Dzielnicy Piecki-Migowo i Przymorze Wielkie. Oba punkty są czynne od dnia 2 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku według poniższych harmonogramów (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy).

Punkt NPP w Dzielnicy Piecki-Migowo

ul. Jaśkowa Dolina 105 – Budynek Stowarzyszenia Przyjaciół Piecek Migowa - Dom Sąsiedzki

(Budynek Przychodni Morena - wejście od prawej strony przychodni, powyżej wejścia znajduje się napis - SIŁOWNIA)

Czynny w następujących godzinach:

Poniedziałek – 16:00 – 20:00
Wtorek – 16:00 – 20:00
Środa – 8:00 – 12:00
Czwartek - 8:00 – 12:00
Piątek - 8:00 – 13:00

Nieodpłatną pomoc prawną świadczy:

 • Szymon Dejk, radca prawny.
 • Anna Milczanowska, radca prawny
 • Dominika Merchel-Hinc, adwokat
 • Weronika Nowaczyk-Mroczkowska, magister prawa
 • Krystyna Rams-Lachowicz, radca prawny
 • Anna Wroniecka, radca prawny
 • Anna Zakrzewska-Kiepas, radca prawny (urlop macierzyński)

Punkt w Dzielnicy Przymorze Wielkie

ul. Jagiellońska 11, pokój nr 27 (wejście od tyłu budynku od sali gimnastycznej - po lewej stronie)

Budynek Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną PSONI Gdańsk  (dotychczasowe miejsce prowadzenia punktu w ramach  #KlinikiPrawaTeneo)

Czynny w następujących godzinach:

Poniedziałek – 16:00 – 20:00
Wtorek – 16:00 – 20:00
Środa – 13:00 – 17:00
Czwartek - 8:00 – 13:00
Piątek - 8:00 – 12:00

Nieodpłatną pomoc prawną świadczy:

 • Szymon Dejk, radca prawny
 • Alicja Dżuryk, magister prawa
 • Dominika Merchel-Hinc, adwokat
 • Sebastian Plata, radca prawny
 • Jakub Puszkarski, radca prawny

Jednocześnie przypominamy, iż zgodnie z ustawą z punktu nieodpłatnej pomocy prawnej mogą skorzystać osoby fizyczne, które:

 1. w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia,
 2. posiadają ważną Kartę Dużej Rodziny, 
 3. uzyskały zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,
 4. posiadają ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, 
 5. nie ukończyły 26 lat, 
 6. ukończyły 65 lat, 
 7. w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazły się w sytuacji zagrożenia lub poniosły straty, 
 8. są w ciąży.
Prosimy o zabranie ze sobą dowodu osobistego i dokumentów potwierdzających w/w uprawnienia.

O Fundacji

Fundacja Teneo powstała 15 kwietnia 2010 roku jako inicjatywa młodych prawników zainteresowanych urzeczywistnianiem idei społeczeństwa obywatelskiego i podnoszeniem świadomości prawnej społeczeństwa.

Dowiedz się więcej

Przekaż 1 % Fundacji TENEO

Rozliczając swój PIT, mogą Państwo w prosty sposób przekazać 1% podatku dochodowego Fundacji TENEO, wspierając m.in. projekt świadczenia bezpłatnej pomocy prawnej – Klinika Prawa TENEO.

Dowiedz się więcej Rozlicz PIT wygodnie online