Czy komornik może zająć nadpłatę podatku?

Odpowiadając na powyższe pytanie- tak, komornik może zająć nadpłatę podatku. Co więcej jest to jeden z szybszych i mniej skomplikowanych sposobów prowadzenia egzekucji. Warunkiem skutecznego przeprowadzenia egzekucji z nadpłaty podatku przysługującej dłużnikowi jest dokonanie zajęcia tej wierzytelności. 

W celu zajęcia nadpłaty podatku komornik zgodnie z treścią art. 896 k.p.c.:

1) zawiadomi dłużnika, że nie wolno mu odbierać żadnego świadczenia ani rozporządzać zajętą wierzytelnością i ustanowionym dla niej zabezpieczeniem;

2) wzywa dłużnika wierzytelności (czyli właściwy urząd skarbowy), aby należnego  świadczenia nie uiszczał dłużnikowi, lecz złożył je komornikowi lub na rachunek depozytowy Ministra Finansów;

3) wzywa dłużnika wierzytelności (czyli właściwy urząd skarbowy), aby w razie zbiegu egzekucji sądowej i administracyjnej, w przypadku gdy świadczenie nie wystarcza na pokrycie wszystkich egzekwowanych należności, uiszczał je na rzecz sądowego albo administracyjnego organu egzekucyjnego, który pierwszy dokonał zajęcia, a w razie niemożności ustalenia tego pierwszeństwa – na rzecz organu, który dokonał zajęcia na poczet należności w wyższej kwocie, oraz aby niezwłocznie zawiadomił o zbiegu egzekucji właściwe organy egzekucyjne, wskazując datę doręczenia zawiadomień o zajęciach dokonanych przez te organy i wysokość należności, na poczet których zostały dokonane zajęcia.

Warto zwrócić uwagę na fakt, że zajęcie wierzytelności  z tytułu nadpłaty podatku rozciąga się na wierzytelności przyszłe powstałe w ciągu roku od daty zajęcia. Oznacza to, że dokonując zajęcia przykładowo w styczniu, komornik (w przypadku wystąpienia nadpłaty) może otrzymać od urzędu skarbowego potrącenie nawet po kilku miesiącach od zajęcia. 

Jak wynika z powyższego komornik w stosunkowo prosty i szybki sposób, dokonuje zajęcia nadpłaty, informując o tym fakcie strony postępowania. Doręczenie zajęcia do właściwego urzędu skarbowego następuje w formie elektronicznej, zatem bez zbędnej zwłoki informacja o zajęciu trafia do urzędu skarbowego. Komornik bardzo często korzysta z tego sposobu  egzekucji z uwagi na jego szybkość i skuteczność.

Nasze ostatnie artykuły

Zobacz wszystkie artykuły

Czy komornik może zająć nadpłatę podatku?

Odpowiadając na powyższe pytanie- tak, komornik może zająć nadpłatę podatku. Co więcej jest to jeden z szybszych i mniej skomplikowanych sposobów prowadzenia egzekucji. Warunkiem skutecznego przeprowadzenia egzekucji z nadpłaty podatku […]

Czytaj więcej

Kiedy mogę ogłosić upadłość konsumencką?

Dziś w życie wchodzi duża nowelizacja Prawa upadłościowego, która znacznie ułatwia proces ogłoszenia upadłości konsumenckiej, a tym samym uporania się z długami. Wystarczającą podstawą do złożenia do sądu wniosku o […]

Czytaj więcej

Nasza strona korzysta z plików cookies. Są to pliki pozwalające na korzystania z narzędzi analitycznych, marketingowych i społecznościowych.

Rozumiem i akceptuję