O fundacji

Fundacja Teneo powstała 15 kwietnia 2010 roku jako inicjatywa młodych prawników zainteresowanych urzeczywistnianiem idei społeczeństwa obywatelskiego i podnoszeniem świadomości prawnej społeczeństwa.

Poza powyższym cele statutowe Fundacji to umacnianie praworządności, wspieranie procesu jednoczenia się Europy, organizowanie pomocy studentom i absolwentom szkół wyższych w doskonaleniu umiejętności zawodowych oraz podejmowaniu pracy, w szczególności w zawodach prawniczych, upowszechnianie wiedzy o współczesnej historii Polski w celu kształtowania nowoczesnego modelu patriotyzmu oraz umacniania tożsamości narodowej a także podejmowanie działań o charakterze naukowym oraz wspieranie rozwoju nauki, celem podnoszenia świadomości prawnej społeczeństwa

Jednym z głównych projektów Fundacji jest Klinika Prawa Teneo, dzięki której wszystkie zainteresowane osoby mogą uzyskać dostęp do szeroko rozumianej informacji prawnej, w szczególności mogą skorzystać z bezpłatnych porad prawnych udzielanych przez wolontariuszy – aplikantów adwokackich, radcowskich i komorniczych.Członkowie Fundacji biorą udział w spotkaniach z przedstawicielami władz rządowych i samorządowych a także współpracują z innymi działaczami społecznymi.

Ponadto, nieodpłatna działalność pożytku publicznego Fundacji jest realizowana poprzez:

  1. organizowanie informacji prawnej, w tym w szczególności nieodpłatnej pomocy zainteresowanym osobom fizycznym i organizacjom działającym w sferze pożytku publicznego;
  2. upowszechnianie wiedzy na temat prawa wśród społeczeństwa, w szczególności uczniów i studentów oraz seniorów;
  3. współpracę z samorządami zawodów prawniczych;
  4. propagowanie wiedzy o kulturze prawnej i zawodach prawniczych;
  5. fundowanie stypendiów;
  6. promocję, organizację oraz wspieranie wolontariatu i akcji charytatywnych;
  7. współpracę z uczelniami i innymi organizacjami edukacyjnymi;
  8. aktywne uczestnictwo w rozwiązywaniu problemów społecznych;
  9. propagowanie mediacji i innych alternatywnych metod rozwiązywania sporów.

Zapraszamy do współpracy również wolontariuszy zwłaszcza studentów i absolwentów prawa, a także wszystkich, którzy chcieliby wesprzeć fundację w wypełnianiu jej celów statutowych.

Sprawozdania merytoryczne Fundacji, do których składania jest zobowiązana jako Organizacja Pożytku Publicznego, można znaleźć na stronie Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego: https://sprawozdaniaopp.niw.gov.pl/

Klinika Prawa Teneo

Fundacja TENEO w ramach projektu Klinka Prawa Teneo zaprasza na bezpłatne porady prawne i obywatelskie, udzielane głównie osobom fizycznym, przez doradców.

Dowiedz się więcej

Wsparcie Fundacji

Wszystkich, którym bliskie są cele statutowe Fundacji TENEO, zachęcamy do udzielenia wsparcia. Każda, nawet najmniejsza darowizna stanowić będzie wymierne wparcie działalności Fundacji oraz jej projektów.

Dowiedz się więcej

Nasze ostatnie artykuły

Zobacz wszystkie artykuły

Czy komornik może zająć nadpłatę podatku?

Odpowiadając na powyższe pytanie- tak, komornik może zająć nadpłatę podatku. Co więcej jest to jeden z szybszych i mniej skomplikowanych sposobów prowadzenia egzekucji. Warunkiem skutecznego przeprowadzenia egzekucji z nadpłaty podatku […]

Czytaj więcej

Kiedy mogę ogłosić upadłość konsumencką?

Dziś w życie wchodzi duża nowelizacja Prawa upadłościowego, która znacznie ułatwia proces ogłoszenia upadłości konsumenckiej, a tym samym uporania się z długami. Wystarczającą podstawą do złożenia do sądu wniosku o […]

Czytaj więcej

Nasza strona korzysta z plików cookies. Są to pliki pozwalające na korzystania z narzędzi analitycznych, marketingowych i społecznościowych.

Rozumiem i akceptuję