Zespół

Zarząd

Jakub Puszkarski

Prezes Zarządu

Jakub Puszkarski ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Ukończył również na Uniwersytecie Gdańskim studia magisterskie na kierunku Ekonomia oraz studia podyplomowe „Finanse w małych i średnich przedsiębiorstwach”. Jest absolwentem Barcelona International Law School in Maritime Law organizowanej przez City University London oraz Abat Oliba CEU Universitat Barcelona. Ukończył studia podyplomowe MBA. Pracownik badawczo-dydaktyczny w Katedrze Prawa Morskiego na Wydziale Prawa i Administracji UG. Pomysłodawca i współorganizator Ogólnopolskiej Konferencji Prawa Morskiego. Członek, a w kadencji 2019-2022 oraz 2023-2026, sekretarz Komisji Prawa Morskiego Polskiej Akademii Nauk. Ukończył aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku i uzyskał tytuł radcy prawnego. Obecnie członek Prezydium Rady oraz Kierownik Szkolenia Aplikantów w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku. W 2017 roku został uhonorowany Medalem Pamiątkowym 35-lecia Samorządu Zawodowego Radców Prawnych za zasługi na jego rzecz. W 2019 roku został laureatem nagrody „Kryształowe Serce Radcy Prawnego”, przyznawanej przez Krajową Radę Radców Prawnych. W 2022 roku uhonorowany srebrną odznaką „Zasłużony dla Samorządu Radców Prawnych”. Jest członkiem seniorem Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA Gdańsk. W latach 2009-2014 był członkiem władz lokalnych i krajowych tego stowarzyszenia. Mediator wpisany na listę stałych mediatorów przy Sądzie Okręgowym w Gdańsku. Specjalizuje się w zakresie prawa cywilnego, morskiego i gospodarczego. Od 2014 roku sprawuje funkcję Prezesa Zarządu Fundacji Teneo.

Szymon Dejk

Wiceprezes Zarządu

Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Gdańskim, po których rozpoczął aplikację radcowską, zakończoną złożeniem w 2017 r. z wynikiem pozytywnym egzaminu radcowskiego. Ponadto jest absolwentem studiów podyplomowych z zakresu prawa nowoczesnych technologii na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, zaś zdobytą w ich trakcie wiedzę wykorzystuje m.in. podczas prowadzenia zajęć z informatyki prawniczej dla młodych adeptów prawa na Uniwersytecie Gdańskim. Dodatkowo jest słuchaczem studiów podyplomowych z zakresu finansów w małych i średnich przedsiębiorstwach, prowadzonych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Praktyczne umiejętności i kwalifikacje zdobyte podczas kilkuletniej pracy w dziale prawa korporacyjnego i gospodarczego jednej z największych kancelarii w Polsce – jako radca prawny w Departamencie Prawno-Legislacyjnym Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce - wykorzystuje w codziennej pracy na rzecz dbałości o jakość stanowionego prawa. Ponadto mając świadomość, że zdobytą wiedzą i doświadczeniem może nieść pomoc potrzebującym, od wielu lat angażuje się w działalność pro bono – w czasie studiów w ramach Studenckiej Uniwersyteckiej Poradni Prawnej oraz Biura Porad Obywatelskich, zaś następnie w ramach Fundacji Teneo, której jest również wiceprezesem. Pasją Szymona są podróże, w szczególności te pozwalające odkrywać nowe kultury, zwyczaje, smaki. W wolnych chwilach chętnie sięga po książki S. Kinga, A. Christie czy J. Grishama.

Tomasz Sadowski

Wiceprezes Zarządu

Specjalizuje się w prawie handlowym oraz prawie zobowiązań, w tym w obsłudze transakcji fuzji i przejęć, a także przekształceń podmiotów. Posiada bogate doświadczenie w obsłudze korporacyjnej klientów Kancelarii zarówno z sektora prywatnego, jak i publicznego. Szczególne zainteresowanie poświęca prawu własności intelektualnej oraz nowym technologiom, zaś swoją wiedzę w tym zakresie poszerzał podczas prowadzonych wyłącznie przez praktyków studiów podyplomowych na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. podczas staży w organach administracji państwowej oraz zasiadając w organach organizacjach pozarządowych, w tym organizacji pożytku publicznego. Realizował projekty na rzecz podmiotów prywatnych oraz z udziałem kapitałowym Skarbu Państwa, w tym dla spółek notowanych w indeksie WIG20 na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, m.in. w branżach: medycznej, telekomunikacyjnej, transportowej, spożywczej, energetycznej, pracując zarówno po stronie kupującego, jak i sprzedającego. Absolwent Podyplomowych Studiów Menedżerskich, które odbył w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, a także studiów Executive MBA w ramach Collegium Humanum – Szkoły Głównej Menedżerskiej w Warszawie (akredytacja Apsley Business School w Londynie). Prowadzi zajęcia z zakresu prawa spółek handlowych dla aplikantów radcowskich w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku. Od 2014 roku pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu Fundacji TENEO.

Agnieszka Budzyńska

Członek Zarządu

Agnieszka Budzyńska ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Ukończyła również na Uniwersytecie Gdańskim studia magisterskie na Wydziale Ekonomii na kierunku Stosunki Międzynarodowe. Ukończyła studia podyplomowe MBA. Ukończyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku i uzyskała tytuł radcy prawnego. Przewodnicząca Komisji ds. Praw Człowieka przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku w latach 2020 – 2022. Koordynatorka bezpłatnej pomocy prawnej dla Ukrainy w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku od 25 lutego 2022 roku. W 2022 roku uhonorowana srebrną odznaką „Zasłużona dla Samorządu Radców Prawnych”. Od 2017 roku współpracuje z Fundacją Teneo, a od 2019 roku sprawuje funkcję Członka Zarządu Fundacji Teneo. Członkini Zespołu ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie powołanego przez Prezydenta Miasta Gdańska na kadencję 2018 – 2022 i następną. Doradca obywatelski od 2019 roku. Specjalizuje się w zakresie prawa rodzinnego. Prywatnie mama trójki dzieci.

Rada Fundacji

Alicja Dżuryk

Przewodnicząca Rady Fundacji

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Posiada wieloletnie doświadczenie w udzielaniu porad prawnych m.in. w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, Studenckiej Uniwersyteckiej Poradni Prawnej oraz organizacjach pozarządowych. Pracowała także w kancelariach adwokacko - radcowskich, notarialnych oraz prokuraturze. Ukończyła Akademię Młodych Dyplomatów w Europejskiej Akademii Dyplomacji w Warszawie. Zainteresowania prawne koncentruje na zagadnieniach prawa karnego oraz prawa międzynarodowego. Biegle posługuje się językiem angielskim oraz francuskim. W Fundacji pełni funkcję Przewodniczącej Rady Fundacji, a także odpowiada za Klinikę Prawa Teneo.

Mateusz Cygan

Członek Rady Fundacji

Specjalista ds. internetu i komunikacji wizualnej z wieloletnim doświadczeniem zdobytym w ramach własnej działalności jak i realizacji projektów dla globalnych marek. W Fundacji odpowiada za stronę internetową, marketing oraz poszukiwanie nowych kanałów komunikacji i promocji działalności fundacji.

Dominika Merchel-Hinc

Członek Rady Fundacji

adwokat, absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, w czasie studiów swoje zainteresowania naukowe poszerzała w ramach Koła Naukowego Prawa Medycznego a także jako koordynator Sekcji Prawa Cywilnego w ramach Studenckiej Uniwersyteckiej Poradni Prawnej. Doświadczenie zawodowe zdobywała początkowo w ramach kancelarii notarialnej, później kancelarii adwokackiej. Zainteresowania zawodowe skupia wokół informatyzacji postępowania cywilnego, prawa nowych technologii, ochrony danych osobowych i problematyki nieruchomości rolnych. Prowadzi własną kancelarię adwokacką, a także ukończyła studia podyplomowe Prawa Własności Intelektualnej i Prawa Nowych Technologii na Uniwersytecie Gdańskim. Jest członkiem Rady Fundacji, a także odpowiada za Blog Teneo.

Członek Rady Fundacji

Weronika Nowaczyk-Mroczkowska

Absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Swoje zainteresowania naukowe rozwijała w ramach Koła Naukowego Prawa Finansowego, a także będąc członkiem Sekcji Prawa Cywilnego w ramach Studenckiej Uniwersyteckiej Poradni Prawnej. Posiada doświadczenie zawodowe zdobyte podczas pracy w kancelarii radcowskiej, kancelarii doradztwa podatkowego, a następnie w kancelarii komorniczej. Ukończyła aplikację komorniczą zdając egzamin zawodowy z wynikiem pozytywnym. Swoje zainteresowania zawodowe koncentruje przede wszystkim na zagadnieniach z zakresu postępowania cywilnego. Autorka publikacji w czasopismach branżowych skupiających się na problematyce postępowania egzekucyjnego. Ukończyła studia podyplomowe Prawa Własności Intelektualnej i Prawa Nowych Technologii na Uniwersytecie Gdańskim. W Fundacji odpowiada za projekt Akademia Teneo, a także jest członkiem Rady Fundacji.

Oddziały

Anna Wojcieszczak

Dyrektor Oddziału w Krakowie

Absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, doktorantka w Katedrze Socjologii Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego. W swojej pracy naukowej zajmuje się tematyką Alternative Dispute Resolution (ADR). Prowadzi warsztaty z zakresu mediacji na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Absolwentka studiów podyplomowych "Mediacja i inne metody alternatywnego rozwiązywania sporów" (Uniwersytet Jagielloński 2014). Praktykujący mediator, wpisany na listę mediatorów przy Sądzie Okręgowym w Krakowie. Członek senior Koła Naukowego Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów TBSP UJ. Uczestniczka wielu konferencji i autorka publikacji z zakresu mediacji. W Fundacji kieruje Oddziałem w Krakowie, a także Ośrodkiem Mediacyjnym TENEO.

O Fundacji

Fundacja Teneo powstała 15 kwietnia 2010 roku jako inicjatywa młodych prawników zainteresowanych urzeczywistnianiem idei społeczeństwa obywatelskiego i podnoszeniem świadomości prawnej społeczeństwa.

Dowiedz się więcej

Wsparcie Fundacji

Wszystkich, którym bliskie są cele statutowe Fundacji TENEO, zachęcamy do udzielenia wsparcia. Każda, nawet najmniejsza darowizna stanowić będzie wymierne wparcie działalności Fundacji oraz jej projektów.

Dowiedz się więcej

Nasza strona korzysta z plików cookies. Są to pliki pozwalające na korzystania z narzędzi analitycznych, marketingowych i społecznościowych.

Rozumiem i akceptuję