Kiedy mogę ogłosić upadłość konsumencką?

Dziś w życie wchodzi duża nowelizacja Prawa upadłościowego, która znacznie ułatwia proces ogłoszenia upadłości konsumenckiej, a tym samym uporania się z długami.


Wystarczającą podstawą do złożenia do sądu wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej jest stan Twojej niewypłacalności, czyli sytuacja gdy utraciłeś zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych (domniemywa się, że stan ten następuje, gdy opóźnienie w ich wykonaniu przekracza trzy miesiące). Wniosek składa się na specjalnym, niezbyt skomplikowanym, formularzu, w którym podaje się m.in.: opis majątku z szacunkową jego wyceną, informację o osiągniętych przychodach oraz kosztach poniesionych na swoje utrzymanie oraz osób pozostających na utrzymaniu za okres ostatnich sześciu miesięcy oraz spis wierzycieli z podaniem wysokości wierzytelności.

Jeżeli sąd przychyli się do Twojego wniosku i ogłosi upadłość, rozpocznie się tzw. proces likwidacji majątku – syndyk zweryfikuje listę wierzycieli i najpewniej dokona sprzedaży Twojego majątku (tzw. masy upadłościowej). Następnie zostanie ustalony plan spłaty wierzycieli. Na tym etapie sprawdzone zostaną okoliczności, które doprowadziły do stanu Twojej niewypłacalności. Będą miały one wpływ na okres, przez jaki będziesz musiał spłacać wierzycieli – jeżeli sąd dopatrzy się Twojej winy w postaci celowego działania lub rażącego niedbalstwa, okres spłaty będzie wynosił od 3 do 7 lat, jeżeli zaś będą to okoliczności od Ciebie niezależne (np. choroba lub utrata pracy), okres spłaty będzie wynosił maksymalnie 3 lata. Sąd może również umorzyć Twoje zobowiązania bez ustalenia planu spłaty wierzycieli, ale tylko wyłącznie, jeśli będzie oczywiste, że jesteś trwale niezdolny do dokonywania jakichkolwiek spłat.

Istnieją przy tym rozwiązania chroniące Twoje podstawowe potrzeby – do masy upadłości nie wejdzie m.in. wynagrodzenie za pracę w części niepodlegającej zajęciu, a jeżeli w skład masy upadłości będzie wchodził lokal mieszkalny albo dom jednorodzinny, z sumy uzyskanej z jego sprzedaży wydzieli się kwotę na najem innego lokalu mieszkalnego w tej samej lub sąsiedniej miejscowości na okres od roku do dwóch lat.

Warto też zaznaczyć, że od teraz istnieje również możliwość zawierania układu z wierzycielami bez ogłaszania upadłości. Największą zaletą tej metody oddłużania jest możliwość zachowania poszczególnych składników Twojego majątku, które nie zostaną sprzedane. Maksymalny okres takiego układu wynosi 5 lat.

Co bardzo ważne, opłata sądowa za złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej wynosi 30 zł.

Przekaż 1 % Fundacji TENEO

Rozliczając swój PIT, mogą Państwo w prosty sposób przekazać 1,5% podatku dochodowego Fundacji TENEO, wspierając m.in. projekt świadczenia bezpłatnej pomocy prawnej – Klinika Prawa TENEO.

Dowiedz się więcej

Wsparcie Fundacji

Wszystkich, którym bliskie są cele statutowe Fundacji TENEO, zachęcamy do udzielenia wsparcia. Każda, nawet najmniejsza darowizna stanowić będzie wymierne wparcie działalności Fundacji oraz jej projektów.

Dowiedz się więcej

Nasze ostatnie artykuły

Zobacz wszystkie artykuły

Czy komornik może zająć nadpłatę podatku?

Odpowiadając na powyższe pytanie- tak, komornik może zająć nadpłatę podatku. Co więcej jest to jeden z szybszych i mniej skomplikowanych sposobów prowadzenia egzekucji. Warunkiem skutecznego przeprowadzenia egzekucji z nadpłaty podatku […]

Czytaj więcej

Kiedy mogę ogłosić upadłość konsumencką?

Dziś w życie wchodzi duża nowelizacja Prawa upadłościowego, która znacznie ułatwia proces ogłoszenia upadłości konsumenckiej, a tym samym uporania się z długami. Wystarczającą podstawą do złożenia do sądu wniosku o […]

Czytaj więcej

Nasza strona korzysta z plików cookies. Są to pliki pozwalające na korzystania z narzędzi analitycznych, marketingowych i społecznościowych.

Rozumiem i akceptuję